Zarząd

Prezes zarządu radca prawny Szymon Witczak

Radca prawny, doradca obywatelski, mediator, wykonuje zawód  radcy prawnego, specjalizującą się w świadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom związanej z prowadzeniem postępowań sądowych, reprezentacji klientów przed urzędami i instytucjami, głownie w zakresie prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, spadkowego, karnego oraz gospodarczego. Prowadził społeczne poradnictwo prawne w Fundacji Academia Iuris. Jako radca prawny świadczy też nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wiceprezes zarządu radca prawny  Agnieszka Sobczak

radca prawny, doradca obywatelski, mediator, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, specjalista prawa fundacji i prawa stowarzyszeń, ubezpieczeń społecznych. Jej praca doktorska poświęcona była statusowi prawnemu organizacji pożytku publicznego, promotorem pracy był prof. dr hab. Henryk Cioch, a recenzentami prof. dr hab. Andrzej Kidyba oraz ks. prof. dr hab. Henryk Misztal. Ukończyła również aplikację radcowską i obecnie wykonuje zawód radcy prawnego. Prowadziła społeczne poradnictwo prawne w Fundacji Academia Iuris. Jako radca prawny świadczy też nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wiceprezes zarządu radca prawny  Ireneusz Zdrojkowski

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez  kręgową  Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu) na kierunku administracja.
Autor publikacji prawniczych:
– artykułu „Przelew dla zabezpieczenia – cz. 1”, Monitor Prawniczy nr 6/2006,
– artykułu „Przelew dla zabezpieczenia – cz. 2”, Monitor Prawniczy nr 7/2006,
– artykułu „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2001 r. (V CKN 1537/00), Studia Iuridica Lublinesia nr 6/2005.

Zainteresowania: prawo cywilne, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo pracy, prawo spółek handlowych zagadnienia prawne związane z nieruchomościami, prawo administracyjne.