O Fundacji

Fundacja Instytut Spraw Publicznych powstała w 2017 roku.

Podstawowymi celami Fundacji jest podejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz pomocy prawnej.

Działania dotyczące edukacji prawnej, podejmowane przez Fundacje skierowane są m.in. do uczniów szkół średnich. W kwestii pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego Fundacją jako organizacja pozarządowa świadczy ją na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Fundacja może podejmować także inne działania zgodnie, w ramach swojej działalności zawodowej.