Pomoc dla ofiar przestępstw

Fundacją Instytut Spraw Publicznych świadczy bezpłatną pomoc prawną na rzecz ofiar przestępstw oraz innych osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji osobistej. Pomoc ta polega w szczególności na udzieleniu szczegółowych informacji przez prawnika  o posiadanych prawach i sposobie ich dochodzenia przed odpowiednimi organami.

Udzielenie pomocy następuje po zgodzie zarządu lub prawnika świadczącego pomoc, w ramach współpracy z Fundacją.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt – dane w zakładce Kontakt.